Advokatfirmaet Velund & Co har hovedkontor i oljebyen Kristiansund.

  • Utarbeidelse av kontrakter
  • Rådgivning ved kontraktsforhandlinger
  • Tilpasninger av standardkontrakter
  • Endringer i løpende kontraktsforhold
  • Erstatning i og utenfor kontrakt
  • Tvister mellom partene

Vårt kontor er fast rådgiver for flere små og mellomstore bedrifter og gir klare forretningsjuridiske råd.

Våre advokater har lang erfaring med å yte juridisk bistand i og utenfor rettsak.

Hvordan kan vi hjelpe deg? Ta kontakt med oss i dag.