Vi har lang erfaring med ulike sider innen selskapsrett.

  • Valg av selskapsform
  • Etablering
  • Aksjeeieravtaler
  • Tvist mellom selskapseierne
  • Opphør
  • Konkurs

Vårt kontor er fast rådgiver for flere små og mellomstore bedrifter og gir klare forretningsjuridiske råd.

Våre advokater har lang erfaring med å yte juridisk bistand i og utenfor rettsak.

Hvordan kan vi hjelpe deg? Ta kontakt med oss i dag!