Vi tilbyr fastpris på oppgjørsoppdrag ved salg av fast eiendom.

  • 12 500 kroner for overdragelse av eiendom med salgsverdi/avgiftsgrunnlag under 2 millioner.
  • 15 000 kroner for eiendom med salgsverdi/avgiftsgrunnlag på 2 millioner eller mer.

Vi bistår med utforming av kjøpekontrakt og skjøte, tinglysing av dokumenter og det økonomiske oppgjøret.

Tilbudet gjelder salg av fast eiendom mellom privatpersoner, hvor selger og kjøper allerede har funnet hverandre, og hvor partene er enige om prisen og det vesentligste. Ved å benytte advokat vil transaksjonen gjennomføres trygt. Det økonomiske oppgjøret foregår via oss. Vi sørger for at sletting av heftelser og tinglysing av dokumenter skjer i riktig rekkefølge, og dere er i tillegg sikret gjennom vår forsikring.

Tilbudet omfatter ikke bolig under oppføring, kompliserte salg, salg av næringseiendom eller bistand til å løse eventuelle uenigheter mellom partene. For slike oppdrag betales timepris. Dokumentavgift, gebyrer til Kartverket og andre utgifter kommer i tillegg til fastprisen.

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på om ditt salg omfattes av fastprisen.