Vi hjelper deg med alle sider av kontraktsforhold, med fokus på å bidra til kontrakter som sikrer gode relasjoner mellom partene.

  • Utarbeidelse av kontrakter
  • Rådgivning ved kontraktsforhandlinger
  • Tilpasninger av standardkontrakter
  • Endringer i løpende kontraktsforhold
  • Kontraktsbrudd

Vårt kontor er fast rådgiver for flere små og mellomstore bedrifter og gir klare forretningsjuridiske råd.

Våre advokater har lang erfaring med å yte juridisk bistand i og utenfor rettsak.

Hvordan kan vi hjelpe deg? Ta kontakt med oss i dag!