Vi hjelper deg med erstatningsspørsmål enten du har forårsaket eller blitt utsatt for skade.

  • Skadeserstatning
  • Pasientskadeerstatning
  • Voldsoffererstatning
  • Forsikring

Vårt kontor er fast rådgiver for flere små og mellomstore bedrifter og gir klare forretningsjuridiske råd.

Våre advokater har lang erfaring med å yte juridisk bistand i og utenfor rettsak.

Hvordan kan vi hjelpe deg? Ta kontakt med oss i dag!