Vi har lang og bred erfaring med straffesaker, både under etterforskningen og ved straffesak i retten.

Advokat Olav Bowitz er fast forsvarer ved Nordmøre tingrett og har spisskompetanse på en rekke områder innen strafferetten.

Våre advokater har lang erfaring med å yte juridisk bistand i og utenfor rettsak.

Hvordan kan vi hjelpe deg? Ta kontakt med oss i dag!