Advokatfirmaet Velund & Co har hovedkontor på Nordmøre med spisskompetanse på shipping og internasjonal sjørett. Vi bistår både i Norge og internasjonalt.

  • Etablering av rederi
  • Overdragelse av skip
  • Registrering og klassing av fartøy
  • Sjørettslige kontrakter
  • Erstatning og forsikringsoppgjør
  • Bergning og havari
  • Arrest av skip
  • Skipsbygging og reparasjon
  • Arbeids- og oppholdstillatelser

Vårt kontor er fast rådgiver for flere små og mellomstore bedrifter og gir klare forretningsjuridiske råd.

Våre advokater har lang erfaring med å yte juridisk bistand i og utenfor rettsak.

Hvordan kan vi hjelpe deg? Ta kontakt med oss i dag.