Så langt det er mulig forsøker vi å få i stand minnelige løsninger i tvistesaker. Dersom dette ikke lykkes kan det være nødvendig å bringe tvisten inn for domstolene. Våre advokater har lang erfaring med å yte juridisk bistand i og utenfor rettsak. Vi har også erfaring med voldgiftssaker.

Advokat Jan Velund har møterett for Høyesterett.

Hvordan kan vi hjelpe deg? Ta kontakt med oss i dag!