Forvaltningen håndhever et omfattende regelverk og fatter vedtak som kan være svært inngripende overfor den private part. Vi har lang erfaring med både å hjelpe private i møte med forvaltningen og å bistå offentlige myndigheter. 

  • Plan- og bygg
  • Reguleringsvedtak
  • Ekspropriasjon
  • Skatt og avgift
  • Trygd og sosiale stønader
  • Barnevern

Vårt kontor er fast rådgiver for flere små og mellomstore bedrifter og gir klare forretningsjuridiske råd.

Våre advokater har lang erfaring med å yte juridisk bistand i og utenfor rettsak.

Hvordan kan vi hjelpe deg? Ta kontakt med oss i dag!