Vi bistår i saker som dekkes av fri rettshjelp.

Fri rettshjelp kan dekke hele eller deler av kostnadene ved juridisk bistand for prioriterte sakstyper.

Noen saker dekkes uten behovsprøving. For saker med behovsprøving er den årlige inntektsgrensen på brutto 246 000 kroner for enslige og brutto 369 000 kroner for ektefeller eller samboere, i tillegg til en formuesgrense på 100 000 kroner.

Våre advokater har lang erfaring med å yte juridisk bistand i og utenfor rettsak.

Vi undersøker om du har krav på fri rettshjelp. Ta kontakt med oss i dag!