Vi har lang erfaring med bistand i forsikringsoppgjør.

  • Skade på fast eiendom
  • Brannskade
  • Skade på kjøretøy og fartøy
  • Skade på løsøre
  • Skader i forbindelse med reise
  • Personskade etter ulykke og feilbehandling
  • Gjeldsforsikring

Våre advokater har lang erfaring med å yte juridisk bistand i og utenfor rettsak.

Hvordan kan vi hjelpe deg? Ta kontakt med oss i dag!