Vi har lang erfaring innen fiske og oppdrett i Norge og internasjonalt.

  • Etablering av selskap
  • Registrering av fartøy
  • Fiskerilisenser i norsk og fremmed farvann
  • Arbeids- og oppholdstillatelser
  • Forhandlinger med myndigheter om etablering utenlands

Vårt kontor er fast rådgiver for flere små og mellomstore bedrifter og gir klare forretningsjuridiske råd.

Våre advokater har lang erfaring med å yte juridisk bistand i og utenfor rettsak.

Hvordan kan vi hjelpe deg? Ta kontakt med oss i dag!