Vi har spisskompetanse på spørsmål om eiendom, byggesaker og naboforhold.

  • Entreprise
  • Naboforhold
  • Sameie
  • Bruksrett og rådighetsrett over annen eiendom (servitutt)
  • Tomtefeste
  • Plan- og byggesaker
  • Ekspropriasjon

Vårt kontor er fast rådgiver for flere små og mellomstore bedrifter og gir klare forretningsjuridiske råd.

Våre advokater har lang erfaring med å yte juridisk bistand i og utenfor rettsak.

Hvordan kan vi hjelpe deg? Ta kontakt med oss i dag!