Bistandsadvokatens oppgave er å ivareta fornærmedes og etterlattes interesser. Bistandsadvokaten kan være til stede under politiavhør av fornærmede, ved dommeravhør av barn og under rettsaken mot gjerningsmannen, samt fremme erstatningskrav på vegne av fornærmede.

Vi tilbyr også bistand til voldsofre, herunder familievoldssaker, med rådgivning og sakoppfølgning med sikte på anmeldelse og ileggelse av besøksforbud, krav om voldsoffererstatning mv.

Våre advokater har lang erfaring med å yte juridisk bistand i og utenfor rettsak.

Hvordan kan vi hjelpe deg? Ta kontakt med oss i dag!