Vi hjelper både arbeidsgivere og arbeidstakere med alle sider av arbeidsforholdet.

  • Arbeidsavtaler, sluttavtaler, vilkår
  • Avslutning og oppsigelser, advarsler, endring og avvikling, nedbemanning
  • Arbeidstid, ferie og bonus
  • Løpende vilkår
  • Pensjon
  • Varsling
  • Etiske retningslinjer

Vårt kontor er fast rådgiver for flere små og mellomstore bedrifter og gir klare forretningsjuridiske råd.

Våre advokater har lang erfaring med å yte juridisk bistand i og utenfor rettsak.

Hvordan kan vi hjelpe deg? Ta kontakt med oss i dag!