Medarbeidere

Våre råd, dine interesser

Våre advokater bistår små og mellomstore bedrifter og privatpersoner innenfor en rekke forretningsjuridiske og privatrettslige områder. 

Jan Velund  |  Advokat (H)
Olav C. Bowitz  |  Advokat
Line Karlsvik  |  Advokat
Øystein Velund  |  Advokat
Geir Helge Knutsen  |  Advokatfullmektig
Birgith Lorentsen  |  Advokatsekretær

|  NÆRINGSLIV  |  PRIVATPERSONER