Aktuelle saker

Gratis konsultasjon med advokat - nytt tilbud til innbyggere og næringsliv

Averøy kommune kan nå tilby gratis advokatkonsultasjon på inntil ½ time for kommunens innbyggere og næringsliv. Dette i samarbeid med fem advokater fra advokatfirmaet Velund & Co. i Kristiansund.

LES MER OM VÅRT TILBUD PÅ AVERØYA

Advokat Jan Velund i Høyesterett

Høyesterett har slått fast at dykking etter kamskjell er omfattet av unntaket for sjøfart, fangst og fiske i arbeidsmiljøloven. Derfor kunne ikke daglig leder og styreleder straffes etter loven. Legalitetsprinsippet i Grunnloven § 96 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 7 innebærer at ingen kan dømmes uten etter lov. For at borgerne skal kunne forutse hva som er straffbart kreves det klar hjemmel i lov for å anvende straff. Advokatfirmaet Velund & Co har representert tiltalte i alle rettsinstanser.

LES MER OM SAKEN HER


Aktuelle tema

Koronavirus Hvordan påvirker det deg?

Dette er en utfordrende og vanskelig tid, og vi ser at folk har mange spørsmål. Våre dyktige advokater vil kunne bistå små og mellomstore bedrifter med spørsmål knyttet til drift og bemanning, og privatpersoner med endrede arbeids- og familieforhold.

VÅRE SAKSOMRÅDER

Mennesker

Juridisk bistand Trenger du hjelp?

Vi bistår privatpersoner, næringsdrivende og offentlig sektor ved vårt kontor i Kristiansund, og er opptatt av å gi råd og bistand som kommer deg til gode. Hos oss får du dyktige og engasjerte advokater. Du er velkommen til å ta kontakt med oss om du trenger juridisk bistand, eller har andre spørsmål.

TA KONTAKT MED EN AV VÅRE MEDARBEIDERE


Personvern Hvordan tar vi vare på dine opplsyninger?

Les mer om hvordan vi håndterer personvernopplsyninger.

PERSONVERNERKLÆRING